Category: Uncategorized

15 jaar na 911; crowdfund trailer

‘You can avoid reality, but you cannot avoid the consequences of avoiding reality’ (Ayn Rand)

15 jaar geleden werd de wereld geschokt door de 9/11 aanslagen. Het bleek een mijlpaal in de geschiedenis te zijn. Vanaf dat moment waren ‘we’ in oorlog; een einde- en uitzichtloze ‘war on terror’ in verre landen was het gevolg. Dichter bij huis zagen we onze eigen ‪#‎vrijheden‬ en ‪#‎privacy‬ in toenemende mate ingeperkt worden onder het mom van ‘‪#‎bescherming‬ en ‪#‎veiligheid‬’.

Voor een toenemend aantal mensen zijn legitieme vragen rond 9/11 onvoldoende beantwoord; gezien de voortdurende impact op ons dagelijks leven is dat onacceptabel. Onlangs leerden we van de oorlog in ‪#‎Irak‬, en het ‪#‎ChilcotReport‬ daarover, dat ‘de waarheid’ die ons wordt gepresenteerd door stakeholders als overheden en de MSM regelrechte en doelbewuste ‪#‎manipulatie‬ is. ‪#‎Saddam‬ bleek geen “‪#‎massavernietigingswapens‬” te hebben, en ‪#‎Bush‬ & ‪#‎Blair‬ wisten dat!

Al de meer redenen om stil te staan bij en terug te kijken naar deze ingrijpende gebeurtenis. Dat doen we met activisten, journalisten, wetenschappers, ‘de straat’, critici en die hard believers van het officiële verhaal.
Daarbij kunnen we jullie steun en hulp hard gebruiken. Deze trailer is de start van een crowdfundactie, om deze NL-EN talige documentaire te kunnen produceren. ‪#‎DraagBij‬ ‪#‎Doneer‬ ‪#‎BeTheChange‬ (voor donaties; http://wearechange.nl/?page_id=45)

More

Graham Phillips on MH 17; eye witnesses saw no Buk but fighter jets!

Graham Phillips is an independent journalist who reported from Ukraine when no other journalists were there. He spoke to many eye-witnesses. They recall seeing fighter-jets but no Buk launch before MH-17 was shot down. These witnesses were not interviewed by the Dutch investigators. Many people still have parts of the fusilage in their possession. WeAreChange.NL interviewed Graham Phillips in Rotterdam on 19 July 2016.

Graham Phillips’ Channel on Youtube: https://www.youtube.com/user/gwplondon

Used material:
(Eng subs) MH17 Свидетели- “Истребители” – Грабово
https://youtu.be/qBIOAKpgT0c

(Eng subs) 18+ MH17 Site – Warehouse Full of Fuselage, Human Bones – Part 2/2
https://youtu.be/MKYy6u3X1IA

More

Coen Vermeeren: ‘911 is gewoon een complot’

WeAreChange.nl interviewde maandag 18 juli dr. ir. Coen Vermeeren over zijn nieuw te verschijnen boek, getiteld: ‘911 is gewoon een complot’. 15 jaar na de aanslagen op het WTC-complex in New York is het wat hem betreft hoog tijd om in debat te gaan over de officiële uitleg van deze aanslag en de vele vraagtekens die er bij te plaatsen zijn.

De noodzaak hiervoor lijkt groter dan ooit: de geopolitieke onrust neemt met alle aanslagen, bombardementen, coup’s en oorlogen alleen maar toe.
Het kritisch blijven over toedracht en omstandigheden hierbij werd onlangs weer bevestigd met het verschijnen van het Chilcot rapport. Hierin werd onomstotelijk vastgesteld dat Bush en Blair de wereld willens en wetens voorlogen over Saddam’s bezit van massavernietigingswapens om zo steun te krijgen voor de invasie van Irak.

Bronvermelding van het in deze video gebruikt materiaal
Video’s:
The Official ReThink911 Video; https://youtu.be/rNR6Kbg5jJ8
The sound of the twin tower collapses; https://youtu.be/g_GpPdgAGwk

Afbeeldingen:
https://truthandshadows.wordpress.com…
https://publicintelligence.net/911-pe…

Save the date: Event 10 september 2016, 10:0019:00, Jaarbeurs Utrecht, ’15 jaar 9/11; bevrijding van bedrog’.

More

Amnesty niet geïnteresseerd in Baybasin

De zaak rondom ‎Baybaşin kenmerkt zich door grote politieke en criminele belangen. In 2002 tot werd de Turkse Koerd tot levenslang veroordeeld, volgens betrokkenen is hier sprake van een politiek gevangenschap. Eduard Nazarski directeur van ‎Amnesty International Nederland vroegen we op 27 juni 2016 nogmaals om een reactie op deze zaak, die net als de zaak Demmink als Doofpotaffaire wordt gezien
Achtergrond: het bewijs dat tot levenslange opsluiting van Baybaşin leidde werd uitsluitend gevonden in de afgeluisterde telefoongesprekken. Echter, daarin is echter naar hartenlust geknipt, geplakt, gemanipuleerd en gefraudeerd. (Dit werd uitgebreid toegelicht en bewezen door wetenschapsfilosoof Ton Derksen die wij eerder over dit onderwerp uitgebreid interviewde zie https://youtu.be/dSFm_EppNYs) Er zijn dus grote beoordelingsfouten gemaakt. Rechters blijken vele jaren lang moedwillig te zijn bedrogen door justitie en politie.

More

Wil je oorlogspropaganda; kan je rekenen op ‘de Correspondent’

De-CorrespondentDe Correspondent, gedragen door redelijk tot goed opgeleid progressief Nederland laat dan eindelijk haar true colors zien. Op 8 juli 2016 schreef Bilderberger Marc Chavannes, ‘Nestor’ van de Correspondent de volgende inleiding: “Als je vrede wilt, moet je rekenen op oorlog”. Een vrije vertaling van het Latijnse spreekwoord ‘Si vis pacem, para bellum’ dat betekent: als je vrede wilt, bereid je dan voor op oorlog. De strekking is hetzelfde: er is geen vrede zonder effectieve afschrikking van eventuele agressors. De wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog was gebaseerd op hetzelfde eeuwenoude politieke mantra.

Chavannes beweegt zich maar al te graag voort op dit achterhaalde karrenspoor. Aangezien de Nederlandse militaire status van ‘kansloos’ beproefd werd in de meidagen van 1940, ging de Nederlandse krijgsmacht welwillend in 1949 op in de NAVO. Vanaf dat moment werden we effectief een doorvoerland voor Amerikaanse troepen voor het geval de Russen zouden komen. Na de val van de Berlijnse Muur beloofde de NAVO bij monde van Genscher “geen uitbreiding van NAVO grondgebied naar het oosten”, maar in de jaren daarna gebeurde dit toch. Het is opvallend dat dit stukje geschiedenis compleet door Chavannes wordt genegeerd. Het maakt het uiteraard wel overzichtelijker om de zogenaamde “agressie van Putin” te illustreren. Angst kweken, daar is het de MSM kennelijk om te doen; feiten vermelden is daaraan kennelijk ondergeschikt.

Aangezien we de Correspondent al langer onder de MSM scharen bevreemdt het dus niet maar stelt het evengoed wel tot nadenken.

Hypnose, selectief geheugen of oppoetsen geschiedenis?

Om zijn overtuiging te ondersteunen meent Chavannes ons te moeten entertainen met zijn journalistieke wapenfeiten. Helaas gaat ook hij volledig voorbij aan de ondertussen tot verveling toe bewezen misvatting dat de VS in 2003 Irak aanviel om er ‘democratie’ te vestigen. Marc Chavannes geloofde hardnekkig in het sprookje dat de VS Irak binnenvielen en dictator Saddam verwijderden om ‘de ene dominosteen na de andere te laten kantelen, aangezien de landen van het Midden-Oosten toe waren aan bestuur van het volk door het volk.’ Niets over de ‘weapons of mass destruction‘ bangmakerij die we toen hoorden. Het is alsof we de echo van Jaap de Hoop Scheffer’s bijdrage aan de onlangs in ons land gehouden European Council on Foreign Relations (ECFR) horen. Diezelfde De Hoop Scheffer was ook een graag geziene gast op de Bilderberg conferenties.

 

De rest van zijn artikel is eigenlijk letterlijk en figuurlijk misplaatst, we zouden het gezien het hoog gehalte defensie-lobbyisme eerder verwachten als keynote tijdens een wapenhandelbeurs. We quoten hier dan ook graag even George Orwell (schrijver van 1984): “Journalism is printing what someone else does not want printed: everything else is public relations.” Want van het laatste is overduidelijk sprake.

Gezien de timing kan dit stuk niet los worden gezien van de beslissing van de leiders van de 28 NAVO-landen die afgelopen vrijdag in Warschau akkoord zijn gegaan met het stationeren van troepen in Polen en de Baltische staten ter ‘afschrikking van Rusland’. Public Relations (oftewel strikt genomen propaganda) voor een nieuwe Koude Oorlog, voor angst en het aloude binden van een verdeelde maatschappij door een gezamenlijk vijandsbeeld.

Past dit wel bij de Correspondent? Een zogenaamd ‘vernieuwend journalistiek medium’ dat zichzelf doopte tot ‘medicijn tegen de waan van de dag’? Enkele achtergronden over de ontstaansgeschiedenis van de Correspondent geven wellicht antwoord op deze vraag.

De waarheid achter een journalistiek sprookje

Amsterdam, 7 Januari 2014, Rob Wijberg, de Correspondent Foto:Truus van Gog/Hollandse Hoogte

Amsterdam, 7 Januari 2014, Rob Wijberg, de Correspondent
Foto: Truus van Gog/Hollandse Hoogte

De Correspondent, het geesteskind van Rob Wijnberg werd volgens gelovigen onbevlekt ontvangen na zijn vertrek als hoofdredacteur van nrc.next. Maar aangezien we meer van waarheidsvinding zijn dan van religie, mag worden vermeld dat Rob Wijnberg en Ernst-Jan Pfauth hun ideeën voor een dergelijk platform al in grote lijnen ontwikkelden voor het NRC, al heette het toen nog Project Urk.

Van de 13-koppige equipe die dit initiatief startten waren het 12 witte mannen waarvan de helft studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Haast zonder uitzondering schreven ze voor De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en/of NRC. We kunnen hier dus rustig spreken van de grachtengordel-elite. Het not-so-old-boys-network was er duidelijk goed in bedreven om hun netwerk te verzilveren, ze werden praktisch gelanceerd door eerder genoemde media en bleken daarnaast uitermate behendig te zijn in het leegtrekken van des Rijk’s subsidiepotten. Jaar na jaar na jaar…

Eerder tweetten we Wijnberg al over de opvallende aftekening in de cijfers; antwoorden werden beloofd maar nooit verstuurd. Alleen al in 2015 ontving de Correspondent 150.000 euro voor berichtgeving over de milieudoelen van de Verenigde Naties (VN). Deze subsidie werd mede gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation en is bedoeld om media te stimuleren ‘op een innovatieve manier verhalen te vertellen over de duurzame ontwikkelingsdoelen tot 2030 die de Verenigde Naties onlangs hebben vastgesteld’. Daarnaast maakte Stichting Democratie en Media 450.000 euro over aan het medium en ontving men 100.000 euro van het Stimuleringsfonds voor Persinnovatie.

Over gekauffte journalistiek gesproken!

Toen in 2015 voldoende goedgelovigen het verdienmodel van de Correspondent ondersteunden werd meteen een nieuwe functie in het leven geroepen, die van ‘Nestor’. Het orakel dat deze rol mocht gaan vervullen was, houdt u vast, Marc Chavannes! Chavannes die 42 jaar bij het NRC doorbracht bezocht in die tijd ook de Bilderberg conferentie (namelijk in 2011) net als zijn NRC baas Ben Knapen (in 1991).

wandergruppe6Chavannes (3de van rechts) tijdens Bilderberg 2011.

Uiteraard hield Chavannes braaf zijn mond over wat daar werd besproken, want ach, journalistieke integriteit is nu eenmaal onderhavig aan carrièrekansen en invloed (zoals bij Karel van Wolferen). Dat integriteit niet het paradepaardje was van het NRC bleek ook al uit het feit dat deze krant in 2005 de resultaten van een enquête over de mening van de Nederlanders over de Europese grondwet stevig manipuleerden.

Media wordt al eeuwen door de elite gebruikt als propaganda, zo u wilt communicatiemiddel, ‘tussenstof’ voor de verspreiding van hun denkbeelden. Angst, dat is wat de Correspondent u nu op geheel nieuwe wijze serveert, met verdraaiing en omissie van belangrijke feiten als side dish.

Voor een goed medicijn daartegen verwijzen we u graag door naar werkelijk onafhankelijke journalisten. Lever ook weerstand aan deze ongefundeerde en weerbarstige fear-mongering; deel deze column en ondersteun onafhankelijke journalistiek met een donatie!

More

De Hoop Scheffer ex-NAVO; Putin is de schuld van alles! #Oekraïne, #Irak, #Syrië

Op 28 juni 2016 tijdens de European Council on Foreign Relations sprak gastinterviewer Norbert van ‘Loyalist.nl’ met Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en minister van Buitenlandse zaken in het kabinet Balkenende I. Destijds was hij overtuigd van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak en dat is hij, ondanks alle ontkrachtende bewijzen, nog steeds. Volgens De Hoop Scheffer is er slechts ééń agressor die hoognodig hardhandig aangepakt moet worden en de kern is van de problemen in Oekraine, Irak en Syrie; Vladimir Putin.

More

‘Uit de EU!’; start #Nexit in Tweede Kamer

Dinsdag 28 juni 2016, koud na het mogelijk historische #Brexit, bereikte wat inmiddels bekend staat als de #Nexit petitie, de Tweede Kamer. Een initiatief dat sinds eind februari al kan rekenen op ruim 56.000 sympathisanten!

WeAreChange.nl sprak initiatiefnemers, Peter van Wijmeren en Patrick Crijns, voorafgaand aan de aanbieding, over de motieven achter dit initiatief.

Na overhandiging aan de Commissie Europese zaken – bestaande uit Azmani (VVD), Beertema (PVV), Teeven (VVD), Verhoeven (D66), Maij (PvdA), Omtzigt (CDA,) – wilden wij wel weten hoe de pet stond van de toegesnelde Kamerleden over een mogelijk Nexit uit de EU.

Zo verdedigde Teeven (VVD), weinig verrassend, het oude partijstandpunt dat directe democratie absoluut ongewenst is. Sadet Karabulut (SP) benadrukte de wens van haar partij om meer democratisering binnen Europa tot stand te brengen. En Joël Voordewind (CU) juicht een breed gesprek in Kamer en land toe, maar directe raadpleging van het volk blijft een brug te ver.

Wat denk jij? Zou alleen het Nexit debat moeten worden gevoerd in de Kamer of toch een directe volksraadpleging zoals onlangs plaatsvond bij de Britten? Praat mee in de comments, laat horen hoe jij hierin staat!


Wij maken zelf media, publiceren dit en hopen dat jullie er kennis van nemen. ‪Laat ook je waardering blijken en draag bij: deel onze vids & doneer wat het je waard is: NL04 TRIO 0777 8590 68 #‎BeTheChange‬
More

#Bilderberg2016, Dresden: Highlights

Dit zijn onze ‪#‎Bilderberg2016‬ highlights!

De afgelopen week hebben we ons een slag in de rondte gewerkt om jullie een indruk te geven van deze jaarlijkse Super Lobby Bijeenkomst. Waarom, vraag je je af?

  • Omdat de ‪#‎MSM‬ het compleet negeert, sterker nog daar gewoon aan tafel zit, bereid tot elke concessie.
  • Omdat we niet accepteren dat volksvertegenwoordigers weigeren om ‪#‎transparant‬ te zijn over de issues die ze daar bespreken die diep kunnen ingrijpen op ons leven.
  • Omdat de rekening van hun verblijf in dit 5 sterrenhotel rechtstreeks naar jou en mij gaat.
  • Omdat bij ons alarmbellen afgaan als we ‘Technological innovation’ en ‘Cyber security’ op de agenda zien staan en weten dat de CEO’s van ‪#‎Google‬, ‪#‎DeepMind‬, ‪#‎Alphabet‬ en ‪#‎Palantir‬ daar aanwezig zijn.

Wij maken media, brengen het bij jullie en hopen dat jullie er kennis van nemen. ‪#‎BeTheChange‬
Laat je waardering blijken, like en deel onze vids, doneer wat het je waard is: NL04 TRIO 0777 8590 68 o.v.v. Bilderberg2016!

More