Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud inclusief op YouTube (https://www.youtube.com/user/WeAreChangeRotterdam) gepubliceerde content.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Hieraan zal gevolg worden gegeven door onze juridische afdeling.
4. Aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of gebruik daarvan, wordt nadrukkelijk afgewezen.
5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht via info@wearechange.nl.
6. Embedden en delen van onze content juichen we toe, mits de content ongewijzigd – dat wil zeggen in originele vorm, duur en formaat – wordt aangeboden, met bronvermelding. Graag ontvangen we hiervan bericht via
info@wearechange.nl. Het is niet toegestaan om screenshots van een video op een website te plaatsen zonder bronvermelding.