Raphaël Beth was de tweede getuige op maandag 18 april 2016 in het getuigenverhoor voor de zaak ‘van Well tegen De Staat der Nederlanden’. Beth gaf geen toestemming voor het vastleggen op beeld en geluid van zijn getuigenverhoor. Bij het verlaten van de rechtbank te Amsterdam stelde WeAreChange.NL hem tevergeefs enkele vragen. Wij vroegen Ton Hofstede, auteur van hethaagsecomplot.nl naar zijn reflectie op de persoon Raphaël Beth. Beth werkte bij de Amsterdamse GG&GD waar hij de jongensprostitutie beeld bracht. Hij kon dit doen terwijl de politie vrijwel niet tot die wereld doordrong. Volgens sommige betrokkenen bestaan er twijfels over de integriteit van Beth. Bart van Well heeft een interessante geschiedenis met Beth, die Ton Hofstede ook nader toelicht.