Terrorisme leidt tot veel meer veiligheidsmaatregelen die grote invloed hebben op de privacy zegt Alex Brenninkmeijer. De oud nationaal ombudsman en huidig Nederlands lid van de Europese rekenkamer wil meer focussen op de vraag wat er achteraf gebeurd. Kunnen we weer terug naar een lager niveau? In hoeverre accepteren we de maatregelen die ons opgelegd worden onder de dreiging van terrorisme? Wat vinden we nog acceptabel in het kader van onze veiligheid? Amsterdam, Nacht van de Rechtsstaat, 25 november 2015.