WeAreChangeRotterdam interviewed Danish professor Peter C. Gøtzsche. He is the author of ‘Deadly Medicines and Organised Crime’, which is about his research into Big Pharma. He is an expert in analysing drug trials done by the pharmaceutical industry. He suggests that on average every MD unknowingly kills one patient annually. His conclusion is that Big Pharma behaves like organised crime.

WeAreChangeRotterdam interviewde de Deense professor Peter C. Gøtzsche. Hij is de schrijver van het boek ‘Dodelijke Medicijnen en georganiseerde misdaad’, wat gaat over zijn onderzoek in de farmaceutische industrie. Hij is een expert in het analyseren van medicijn onderzoeken die gedaan worden door de farmaceutische industrie. Hij veronderstelt dat gemiddeld elke huisarts per jaar in onwetendheid één patiënt dood. Zijn conclusie is dat ‘Big Pharma’ zich hetzelfde gedraagt als de georganiseerde misdaad.