Privacy = #Sexy, althans dat zou het moeten zijn! De jaarlijkse Big Brother Awards werden dit jaar uitgereikt aan #Plasterk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en #DePolitie. Wie niet in het gelid loopt, loopt in het vizier van de politie constateerde de jury. Plasterk wil de Nederlandse inlichtingendienst laten doen wat de NSA ook doet, maar nu willens en wetens na #Snowden. WeAreChangeRotterdam was bij de #BBA op 28 oktober 2015 in de Schouwburg van Amsterdam.