Op 21 april 2015 werd door De Verleiders, Ad Broere en Ons Geld het burgerinitiatief aangeboden aan Helma Neppérus, voorzitter van de commissie burgerinitiatieven. Het doel van het initiatief – met 113.878 handtekeningen – is om geldschepping bespreekbaar te maken in het parlement en om de rol van banken nu en in de toekomst kritisch onder de loep te nemen. We Are Change Rotterdam doet verslag en sprak met Pierre Bokma en Victor Löw over de scheiding tussen Banken en Staat.

Wil je ons helpen om onafhankelijke media te blijven maken?
Deel mee, like, wordt abonnee op Youtube!