Category: Uncategorized

Politie verziekt lancering Nieuwe Gulden op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag lanceert Sven Hulleman zijn Nieuwe Gulden aan kantoor, Lange Voorhout te Den Haag. Net voordat de introductie begint grijpt de politie in. De politie houdt de geïnteresseerden maar liefst drie uur lang vast op de stoep voor het kantoor van Hulleman. Personen die voor de bezetting vertrokken met ‘waardepapieren’ die uitgegeven werden door Hulleman moesten zich legitimeren. Daarna werden de papieren door de politie in beslag genomen. Opmerkelijk gegeven is dat er volgens de politie sprake was van een manifestatie. De definitie daarvan kon de politie niet geven. De manifestatie wordt niet afgebroken, nee, de politie gaat ‘faciliteren’ , dat is het totaal belachelijke werkwoord wat gebruikt wordt om individuen/burgers twee uur lang tegen hun wil vast te houden op straat, binnen een kooi van fietsen. Omringd door minstens 50 agenten en een tiental ‘agenten in burger’. De politie kon ook geen antwoord geven op de vraag waarom voor eenzelfde groep mensen die zich op tien meter afstand van de bijeenkomst op de stoep van restaurant WOX bevond andere regels golden.

 

Onder de aanwezigen bij WOX waren een aantal succesvolle zakenmensen die landelijke bekendheid genieten. Doorgaans staan ze bekend als ‘vastgoedjongens’, niet zelden kwamen ze in contact met justitie en of de onderwereld. Zij stonden samen met bekende mediahoofden al vroeg aan de borrel een paar meter verder op de stoep aan het Lange Voorhout. Het enige verschil is dat zij op de stoep een goed glas wijn dronken in volstrekte vrijheid terwijl 10 meter verderop geïnteresseerden in een nieuw monetair systeem op een ‘droogje’ en in een kooi van politiefietsen stonden. Na anderhalf uur is ook de NOS toevallig ter plaatse, de NOS cameraman neemt enkele snippets op en een geluidsreporter blijft achter. Als hij poolshoogte komt nemen wordt hij eerst door de politie gevraagd mee te lopen, even later komt hij weer terug. Sven Hulleman legt hem de situatie helder uit maar de NOS journalist kopieert in zijn tweet op twitter doodleuk het verhaal van de politie. Afsluitend krijgt Hulleman van de commandant van de politie ter plekke te horen dat hij een bekeuring ontvangt. Aan de mensen die door de politie drie uur zijn gegijzeld werd verder geen enkele mededeling gedaan. De politie verdwijnt even georganiseerd als dat zij verschenen. De rust was weer teruggekeerd in Den Haag.

More

Rob Scholte versus B&W Den Helder

Stadhuis op stelten! WeAreChange.NL was aanwezig tijdens de ingelaste gemeenteraadsvergadering in Den Helder op 6 september 2017. Onderwerp was de verkoop van het voormalige postkantoor aan de Middenweg. De huidige gebruiker van het pand, Rob Scholte die in het pand het Rob Scholte Museum heeft gehuisvest, licht kort de aanloop naar dit conflict toe. Hij heeft het gehad met het bestuur van Den Helder. Hierna volgt een korte impressie van de gemeenteraadsvergadering met in de hoofdrol wethouder Lolke Kuipers. Na afloop van deze heftige raadsvergadering vond er afsluitend een interview plaats met wethouder Stadsontwikkeling Kuipers (D’66) en burgemeester Koen Schuiling (VVD). De notabelen van D66 en VVD willen nu, kost wat kost, het museum sluiten en Rob en zijn familie op straat zetten. En met welke reden? Is het vriendjespolitiek? Zijn het financiële belangen? Is het onwil of aversie tegen Scholtes kunst en publicaties? Tijd voor ‘hoor en wederhoor’!

More

Sven Hulleman introduceert ‘gulden’; “straks heeft niemand meer euro’s op zak”

Sven Hulleman van Stichting Restschuld Eerlijk Delen is helemaal klaar met het parasiterende bankenkartel! Hij lanceert zijn alternatieve waardesysteem met veel toeters en bellen op Prinsjesdag 2017.

Gaat deze ‘Gulden’ een serieus alternatief zijn voor de Euro? Hulleman introduceert een alternatief waardesysteem voor de Euro met als doel om mensen die in de armoedeval gelopen zijn een perspectief te bieden. Wat is de basis van dit initiatief en hoe werkt het? Sven Hulleman legt het uit.

More

Adèle van der Plas hekelt afwijzing herzieningsverzoek Baybasin

WeAreChange.nl hield direct na publicatie van de afwijzing van het herzieningsverzoek van de zaak Baybasin een telefonisch interview met advocate Adèle van der Plas. Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, Diederik Aben kwam op 4 juli 2017 met zijn conclusie die meer dan 1700 pagina’s in beslag neemt. Hierin is onder andere te lezen dat de deskundigen Hans van de Ven en Ton Derksen door Aben niet als deskundigen worden erkent. Hetzelfde gaat op voor de bijdragen van TNO en PWC. In hoeverre kan men nog spreken van een zuiver juridisch proces?

 

Zo reageerde Peter R. de Vries op 4 juli 2017, en wij op Peter R. de Vries:

 

More

Frustreerde korpschef Aalbersberg onderzoek Demmink?

“Ik ken geen P. Aalbersberg”

Dat is het stuitende verweer van de Amsterdamse korpschef toen we hem confronteerden met onze nieuwe bewijzen van zijn betrokkenheid binnen het Demmink dossier. Een ‘MustSee’ voor betrokken burgers die kritisch dit decennia lang slepende schandaal rondom kindermisbruik, klassenjustitie en de vermolmde rechtstaat volgen.

Zie je dit bij de NPO? Precies! Delen dus!

 

WeAreChange.NL onderzocht de rol van de huidige korpschef van Amsterdam Pieter-Jaap Aalbersberg tijdens het Rolodex onderzoek. Hij blijkt als hoofd (CRI) dienst Recherche informatie dichter bij het vuur te zijn geweest dan dat hij zelf laat blijken.
Leen de Kooter, een betrokken rechercheur, getuigde onder ede in 2014 dat Aalbersberg had gereageerd met: “maar dat is onze baas!”, op de aanvraag voor een observatieteam om Demmink te laten onderzoeken. In 1997, tijdens het Rolodex onderzoek, maakte de divisie Centrale recherche Informatie (CRI) deel uit van het Korps landelijke politiediensten (KLPD).
Korpschef Aalbersberg was tot 1996 hoofd van de (CRI) dienst Bijzondere recherchezaken. Hij zegt hierna een andere functie te hebben gekregen waarin hij geen rol meer speelde in het verloop van het onderzoek. Maar uit de gevonden stukken komt een ander beeld naar voren….

voor meer informatie:
https://zoek.officielebekendmakingen….
https://www.burojansen.nl/traa/korps-…

More

‘OM stelt zich op als advocaat Demmink’; Adèle van der Plas

“Ik ga wel voor de waarheid in deze…”

De waarheid boven tafel krijgen; dat is de inzet van strafpleiter Adèle van der Plas. Op 30 juni zal zij achter gesloten deuren niet alleen de verdediging van Demmink tegenover haar vinden maar evengoed het Openbaar Ministerie. Volgens Adèle heeft de politieke druk ervoor gezorgd dat het OM haar onafhankelijke positie heeft verloren en structureel heeft gefaald. Wil je weten waarom de zitting achter gesloten deuren plaatsvindt en hoe de zaak zich gaat ontwikkelen? Kijk dan dit indringende interview!

WeAreChange.NL sprak in de aanloop van de sepotzitting van voormalig Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met strafpleiter Adèle van der Plas. Zij treedt sinds 2008 op als advocaat namens de twee klagers die Joris Demmink betichten van seksueel misbruik. Meer dan drie jaar geleden gaf het hof in Arnhem opdracht aan het OM om strafvervolging te onderzoeken. Maar het OM faalde om bewijs uit Turkije voldoende te onderzoeken aangezien ze geen medewerking kregen van de autoriteiten. Als gevolg hiervan acht het OM de zaak Demmink als afgedaan. Van der Plas startte een Artikel 12 procedure maar werd stelselmatig tegengewerkt door het OM. Volgens Van der Plas is er voldoende bewijs geleverd om Demmink te vervolgen. Dit gesprek is onderdeel van een drieluik over de slotfase van de zaak Demmink die plaats gaat vinden op 30 juni 2017.

Zie jij dit bij de NPO? Precies! Delen dus!

Bovenstaand interview met Adèle van der Plas wordt door Twitter/Youtube gezien als “sensitive content”, zoals te zien hieronder. Toch opmerkelijk:

More

“Demmink is in feite initiator”; ex-MID’er over zaak Baybasin

Op 30 juni oordeelt het Hof van Arnhem (achter gesloten deuren!) of het strafrechtelijk onderzoek naar Joris Demmink gestaakt kan worden. Het zoveelste hoofdstuk van een politiek proces waar de top van Justitie in verwikkeld is. Wij interviewden Hans van de Ven, oud-MID(Militaire Inlichtingen Dienst)’er en autoriteit op het vlak van signaalanalyse en afluistertechnieken.

In het boek ‘De Baybasin Taps’ presenteert Ton Derksen de bewijzen van manipulatie die worden aangetoond door Van de Ven. Volgens Van de Ven is er sprake van een ‘politiek proces’, waarbij de Nederlandse justitie zich voor het karretje heeft laten spannen van ‘krachten’ in Turkije. Binnen dit kader is ook de rol van ex-secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink aan de orde. Op basis van een interne notitie van het Nederlandse Ministerie van Justitie werd op 15 juli 1997 vermeld dat op dat moment ”de zaak Baybasin gebruikt kan worden als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen.” Joris Demmink is op dat moment betrokken bij de besluitvorming en speelt vanaf dat moment een formele en volgens velen beslissende rol in het verloop van dit proces. Van de Ven Hij vertelt over het vermeende zwartboek van Demmink en zijn persoonlijke ervaringen met Demmink. Van de Ven schetst op een heldere wijze de kaders van het politieke Baybasin proces.

 

More

How Chardonnay Bilderberg 2016 meets Chantilly Bilderberg 2017 (EXCLUSIVE footage!)

On the Saturday of Bilderberg 2016 WeAreChange.NL had the rare opportunity to film Bilderbergers ‘in their natural habitat’. During a group tour of the Semperoper in Dresden they went outside on the balkony facing the riverside in full view of our camera! Four of these Bilderbergers also attended Bilderberg 2017 in Chantilly Virginia, USA.
Let’s introduce these four Bilderbergers on the Saturday of Bilderberg 2017:
Federspiel, Ulrik (DNK), Group Executive, Haldor Topsøe Holding A/S (fracking)
Baverez, Nicolas (FRA), Partner, Gibson, Dunn & Crutcher (Eurotunnel)
Agius, Marcus (GBR), Chairman, PA Consulting Group (Barclays)
Schmidt, Eric E. (USA), Executive Chairman, Alphabet Inc. (Google)

More

Nederlandse Bilderberg-kliek 2017 op een rijtje!

Jongens en meisjes, het is weer Bilderberg tijd! Vanaf 1954 zet de elite zich in om de VS en Europa op één lijn te krijgen, al lijkt dat nu wat uitdagender met Brexit en Trump in het Witte Huis. De MSM hult zich weer in stilzwijgen, daarom zetten we maar weer even de spotlights op de ‘uitverkorenen’ van de Nederlandse Bilderberg-kliek:

Uiteraard is de publiciteitsschuwe Bilderberg nestor en economie professor te Leiden, Victor Halberstadt weer van de partij. Niet verrassend want hij draait al mee sinds 1975, al dan niet als lid van het Bilderberg Steering Committtee. Hoewel hij zich affilieert met de PvdA is hij eerder deel van een onzichtbare super elite. Zo is hij kroonlid van de SER en zit hij in vele commissariaten. Sinds 1991 is hij adviseur van de machtigste bank op Wall Street: Goldman Sachs. Bovendien is Halberstadt al decennia een vertrouweling van de koninklijke familie.

Koning Willem, kan als kleinkind van oprichter Bernhard, en als zoon van Bilderberg-Queen Beatrix, niet gemist worden. Deelnemen aan de Bilderberg lijkt deel van de traditie van het Koninklijk Huis te zijn geworden. Alexander was als ‘Observer’ aanwezig in 1990, 1991 en 1996. Als deelnemer mocht hij meepraten in 2001 en 2008. Vanaf vorig jaar, 2016 nam hij het stokje van Bea over. We zijn benieuwd of hij in een volgend interview bij de NPO nog eens wil terug komen op de illustere Nazi’s die opa Benno in stelling bracht om de Bilderberg in de beginjaren te laten slagen.

Onze Defensie-Dame, Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) is voor het eerst aanwezig, haar kostje lijkt dus gekocht binnen het komende kabinet. Best knap met Schoevers als hoogst genoten opleiding op je CV. Hennis staat bekend om slepende schandalen als Chroom-6, ICT Fraude bij Defensie en is trouwe supporter van elk willekeurig VS beleid.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank die als veelverdiener kennelijk onraakbaar is voor de Balkenendenorm mag ook weer op komen draven. Hij was er eerder in 2013 en in 2015.

Ralph Hamers, de onbekende topman van de ING Group werkt al meer dan 20 jaar voor deze ex-staatbank en is nog steeds relatief onbekend. Interviews zijn schaars en bovendien weinig onthullend.

Maar de grote verrassing is Boyan Slat. Deze 22 jaar jonge (jongste Bilderberger) CEO van TheOceanCleanup is ook te gast in Chantilly. Zijn organisatie liet ons weten: “Voor The Ocean Cleanup is dit een mooi platform om het verhaal van Boyan en zijn missie te vertellen en wereldleiders (zoals bijvoorbeeld Koning Willem-Alexander, en andere deelnemers aan de conferentie) en vooraanstaande denkers te overtuigen van de urgentie van het plastic probleem. Reis- en verblijfkosten worden overigens geheel vergoed door de organisatie van de conferentie.” Op de informatie dat Boyan dat gaat doen bij een oorlogsmisdadiger als Henry Kissinger en aanwezige grootvervuilers werd niet ingegaan.

More